“CFO’s moeten zichzelf bewijzen en nieuwe vaardigheden aanleren om succesvol te zijn in hun nieuwe rol als CVO.”

Adrian de Groot Ruiz, CEO van Impact Institute, staat met beide benen in het domein van impact. Als jurylid van de CVO van het jaar Awards en deskundige op het gebied van impactmeting en -management, deelt hij zijn inzichten over de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Vanuit zijn uitgebreide expertise belicht hij niet alleen de veranderende dynamiek tussen financiële waarde en maatschappelijke impact, maar onderzoekt hij ook de cruciale rol van de CFO bij het integreren van impact in de strategische besluitvorming van organisaties. Met scherpe analyses en praktische adviezen biedt Adrian waardevolle inzichten voor leidinggevenden die streven naar een evenwichtige benadering van financiële en maatschappelijke waardecreatie. 

Een CVO maakt impact topprioriteit in rapportage en besluitvorming. Jij staat met beide benen in deze impactwereld. Wat zijn volgens jou de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van impactmeting en- management?  

Adrian de Groot Ruiz: “Je ziet een paar ontwikkelingen. Eén daarvan is dat regelgeving, zoals de CSRD in Europa, steeds belangrijker wordt. Hierdoor komen de rapportageverplichtingen op het gebied van duurzaamheid steeds meer samen met impactmetingen. Dit betekent dat ook de financiële afdeling, waaronder de CFO, zich bezig moet houden met impact, aangezien dit nu ook hun verantwoordelijkheid wordt. CFO’s en financiële afdelingen hebben daarom veel competenties nodig om aan de nieuwe rapportageregels te voldoen. 

Een andere ontwikkeling is dat het veld van impactmeting en -management snel volwassener wordt. Waar dit vroeger vooral iets was voor enkele koplopers, zijn nu veel meer organisaties hiermee bezig. Daarnaast zie je ook een zekere polarisatie ontstaan. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt ESG door een deel van de politiek gezien als een linkse hobby, terwijl een ander deel juist zeer enthousiast is. Deze politieke polarisatie is een nieuwe ontwikkeling.”

Zie je een toenemende interesse in impact en maatschappelijke waardecreatie onder leidinggevenden en is er in de laatste jaren een grote toename geweest? 

Adrian de Groot Ruiz: “Zeker. Tien jaar geleden waren er nog genoeg mensen die zeiden: “Wat moeten wij nou met impact?” Tegenwoordig hoor je dat nauwelijks meer, de vraag is nu meer ‘hoe?’. Dit geldt ook voor onderwerpen zoals klimaat, er is geen enkel bedrijf dat niet met klimaat bezig is. Daarnaast zie je toenemende belangstelling voor zaken als biodiversiteit en mensenrechten. 

Er is al langere tijd een ontwikkeling gaande naar meer belangstelling voor impactmanagement. Regelgeving heeft hier veel aan bijgedragen. Bedrijven die dichter bij de consument staan, merken dat de consument en nieuwe generaties steeds meer vragen om aandacht voor impact. Deze verjonging zie je ook terug in de top van het bedrijfsleven. Gemiddeld genomen geldt: hoe jonger de top van het bedrijfsleven, hoe vanzelfsprekender het is om het over impact te hebben.” 

“Er is al langere tijd een ontwikkeling gaande naar meer belangstelling voor impactmanagement. Regelgeving heeft hier veel aan bijgedragen. Bedrijven die dichter bij de consument staan, merken dat de consument en nieuwe generaties steeds meer vragen om aandacht voor impact.”

Zijn er obstakels die leidinggevenden tegenkomen bij het streven naar impact en maatschappelijke waardecreatie?  

Adrian de Groot Ruiz: “Heel veel. Een belangrijk obstakel is kennis. Veel CFO’s weten simpelweg niet wat impact inhoudt, omdat ze niet zijn opgeleid voor zaken zoals klimaatverandering. Wat is methaan? Wat zijn scope 1, 2 en 3? Naast klimaatverandering moeten ze ook kennis hebben over landgebruik, ontbossing, en de relatie daarvan met CO2. Daarnaast zijn er ook kwesties zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, en onderbetaling die door de hele keten heen spelen. Het gebrek aan de juiste kennis is dus een groot obstakel. 

Een ander obstakel is betrouwbare data. Verder zijn er maar weinig mensen opgeleid om zowel bedrijfsmatig succesvol te zijn als op impact te kunnen sturen. Alleen idealisten in een bedrijf hebben werkt niet, omdat je dan failliet gaat. Er zijn nog maar heel weinig mensen die deze combinatie reeds onder de knie hebben, en dat is ook een groot obstakel. 

Ook de politieke onzekerheid speelt een rol. Terwijl er eerst een trend was naar steeds meer duurzaamheid, leidt dit nu juist tot meer polarisatie. Dat helpt niet.” 

“Een belangrijk obstakel is kennis. Veel CFO's weten simpelweg niet wat impact inhoudt, omdat ze niet zijn opgeleid voor zaken zoals klimaatverandering.”

Nu ben jij CEO van Impact Institute, een sociale onderneming die organisaties helpt om impact te meten, rapporteren en sturen. Hoe helpt het werk van Impact Institute organisaties om te sturen op impact? 

Adrian de Groot Ruiz: “Op verschillende manieren. Aan de ene kant ondersteunen wij bedrijven die echt een volgende stap willen zetten. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat nu aan de verwachtingen wil voldoen, zoals via de transparantiebenchmark en het gebruik van GRI, vraagt zich af: wat is dan de volgende stap? Voor deze gemotiveerde bedrijven bieden wij strategische begeleiding, ondersteuning bij rapportage, en begeleiding in hun impacttraject. 

Aan de andere kant helpen we bedrijven om zelf aan de slag te gaan. Dit doen we met onderwijs, data en software. Bedrijven kunnen hiermee zelf aan de slag, zowel degenen die al bezig zijn met impact als degenen die net beginnen. Voor de laatste groep bieden we een opstapmodel, voor wie nog niet klaar is voor een strategisch traject maar wel geïnteresseerd is in bepaalde data. We helpen bedrijven dus met de nodige competenties. 

Daarnaast, net als de Impact Economy Foundation (IEF), ondersteunen wij het gedachtengoed van het Impact-Weighted Accounts Framework (IWAF). We zorgen ervoor dat bedrijven deze methodiek kunnen gebruiken. Wie wil nou niet een positieve impact op de wereld hebben en tegelijkertijd winst maken? Dat willen de meeste mensen en bedrijven wel, maar de vraag is: hoe doe je dat dan? Daar helpen wij hen bij. Onze focus, net als die van IEF, ligt op het nemen van beslissingen op basis van impact. Met alle beschikbare data, hoe kun je dan echt andere beslissingen maken?” 

Het rapporteren over impact is één ding en dat wordt ook steeds vaker gedaan, maar het echt in balans brengen van financiële waarde met maatschappelijke waarde lijkt te ontbreken. Hoe kunnen organisaties daadwerkelijk sturen op impact en hoe kan dit proces worden versneld? 

Adrian de Groot Ruiz: “Een belangrijk punt is dat veel bedrijven simpelweg niet willen. Ze willen hun winst maximaliseren. Zeker voor beursgenoteerde bedrijven is dit niet eenvoudig, omdat aandeelhouders vaak een zo hoog mogelijk rendement verwachten, wat beperkte ruimte laat voor andere doelstellingen. Als je wel het mandaat hebt om je bedrijfsvoering en besluitvorming op basis van Impact-Weighted Accounts in te richten, is het essentieel om je mensen op te leiden om dit te kunnen doen. 

Het andere punt is hoe je dat mandaat van je aandeelhouders krijgt. Dit moet gebeuren door een sterke businesscase te presenteren. Het is niet genoeg om te zeggen dat je maatschappelijke impact wilt hebben, je moet ook laten zien hoe dit financieel haalbaar is. Je hebt zowel een maatschappelijke case als een financiële case nodig. Dit zijn de twee zaken die nodig zijn om een mandaat te krijgen voor een impact-gedreven koers. Als de aandeelhouders dan akkoord gaan, kun je bijvoorbeeld je CO2-impact verbeteren en hieraan targets koppelen op basis van een werkende businesscase.” 

Welke instrumenten heeft een CVO tot zijn beschikking om impact te integreren in de besluitvorming van het bedrijf? 

Adrian de Groot Ruiz: “Ik denk dat een belangrijk aspect is hoe je investeringscasussen maakt, want daar heeft de CFO veel invloed op, vooral op lange termijn. Dit is ook een gebied waar je impact goed kunt integreren, omdat het om grote beslissingen en grote bedragen gaat. 

Een ander aspect is procurement, dus bij de inkoop. Daar kun je impact ook goed integreren. Dit zijn denk ik de twee grote gebieden. Daarnaast kun je impact gebruiken in je rapportage om mandaat te krijgen. Als je een aantrekkelijke propositie kunt maken voor je investeerders, creëer je als CFO ook dat mandaat voor jezelf.” 

Hoe kan een CFO de inzichten in de impact van de organisatie gebruiken om strategische beslissingen te nemen, zoals investeringen, kostenbesparingen of duurzaamheidsinitiatieven? 

Adrian de Groot Ruiz: “Eigenlijk wil je het eenvoudiger maken, want impact wordt vaak te complex gemaakt. Je wilt alle keuzes plotten op basis van de financiële impact op korte en lange termijn en de impact op de rest van je stakeholders. Vervolgens kijk je wat je kunt doen om in de juiste positie te komen. Het helpt als de aandeelhouders de CFO kunnen ondersteunen om naar de lange termijn te kijken. Het is lastiger om win-win situaties op korte termijn te bereiken, maar op de lange termijn zijn er veel meer mogelijkheden voor win-wins. Hoe kun je daar komen? Dat betekent bij elke beslissing denken aan de financiële impact, de maatschappelijke impact, en de dubbele materialiteit.” 

Wat voor advies zou je willen geven aan CFO’s die zich willen ontwikkelen tot CVO’s? 

Adrian de Groot Ruiz: “Ik zou zeggen, ga aan de slag en verzamel een groep capabele mensen die ook willen. Je moet een beetje met een commandosquad aan de slag, dus zoek goede mensen die echt willen. Op die manier kun je de organisatie meenemen. Blijf jezelf ontwikkelen, vooral op het gebied van regelgeving. Dit zal je helpen om je comfortabeler te voelen. Financials weten veel van financiën, maar minder van andere thema’s. De oplossing is jezelf onderwijzen en je omringen met mensen die je vertrouwt en die er verstand van hebben. Zo kun je hetzelfde gevoel van comfort ervaren bij impact als bij financiële cijfers, wat je invloed vergroot. 

Daarnaast is het belangrijk om een goed supportnetwerk te hebben als CVO. Welke adviseurs raadpleeg je, bijvoorbeeld bij de Raad van Commissarissen of de Raad van Advies? Hoe organiseer je je support? Dit is een belangrijke vraag voor een CVO. Formele governance is meer lange termijn, maar op de korte termijn is het essentieel om een supportnetwerk te hebben met mensen die je scherp houden en vragen blijven stellen over jouw rol als CVO.” 

“Op de korte termijn is het essentieel om een supportnetwerk te hebben met mensen die je scherp houden en vragen blijven stellen over jouw rol als CVO.”

De Chief Value Officer van het Jaar Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation in samenwerking met De Baak, Roland Berger en BeenMC. Het nomineren van een impactgedreven CFO voor deze award kan tot 7 juli 2024.

Scroll to Top