CVO

Wat is een CVO?

Een CVO is een CFO die maatschappelijke waardecreatie topprioriteit maakt in elke besluit.

Definitie:

CHIEF VALUE OFFICER

THE RISE OF NEW LEADERSHIP

De definitie van waarde is aan het veranderen binnen bedrijven en overheden. Groeiende maatschappelijke crises (klimaat, biodiversiteit, ongelijkheid), nieuwe regelgeving (CSRD, CSDD) en de nieuwe corporate governance code (gericht op ‘duurzame langetermijnwaardecreatie’) vereisen van bedrijven een fundamentele vernieuwing. Het meten, rapporteren en sturen op louter financiële waardecreatie dient vergezeld te worden van een focus op maatschappelijke waardecreatie voor alle stakeholders (medewerkers, consumenten, waardeketen, overheid & brede samenleving). Een verandering in de mindset, instrumenten en prikkels binnen bestuurskamers is onvermijdelijk. De focus op maatschappelijke waarde (sociaal, menselijk én natuurlijk kapitaal) moet verweven worden in alle strategieën, verdienmodellen en KPIs.

CFO’s en andere (financiële) directeuren moeten daarom uitgroeien tot Chief Value Officers (CVO’s). Een CVO richt zich op maatschappelijke waardecreatie, en niet uitsluitend op het financiële succes van de onderneming. En ze integreren impact in het hart van financiën en controle om geïntegreerde besluitvorming te garanderen.

In dit webinar spreken Ferdinand Vaandrager (CFO ABN AMRO), Werner Schouten (directeur Impact Economy Foundation), Volkert Engelsman (ex-CEO Eosta) en Sanne Vorstermans (managing consultant SeederDeBoer) over de opkomst van de Chief Value Officer.

Scroll to Top