“In bestuurskamers verliest de ‘lange-termijn lens’ het te vaak van korte termijn doelen en successen.”

Ruth van Asperen, Senior Global Partnership Manager bij Philips en 2100-member, streeft ernaar de definitie van waarde en succes in bestuurskamers te verbreden en te verdiepen. In dit interview deelt zij haar visie op de transformatie van de rol van Chief Financial Officer (CFO) naar Chief Value Officer (CVO), het belang van input van jong professionals in besluitvormingsprocessen en de rol van leiderschap in het veranderen van bedrijfscultuur. Van Asperen geeft haar inzichten over hoe bedrijven relevante maatschappelijke spelers kunnen blijven door waarde op meerdere fronten te creëren en waarom het stellen van de juiste vragen essentieel is voor duurzame impact.

Je bent lid van 2100, hoe proberen jullie de definitie van waarde en succes binnen bestuurskamers te veranderen?

Ruth van Asperen: “2100 is een netwerk van gevestigde en aspirant bestuurders. Ik zit meer in de tweede categorie, ik zit nog niet in een echte bestuurlijke rol maar ik ben wel manager binnen Philips. Hoe ik voornamelijk invloed probeer te hebben op wat er in de bestuurskamers besproken wordt, is door het stellen van de juiste vragen, wat een indirecte impact heeft door anderen aan het denken te zetten. Daarnaast zijn er veel bottom-up initiatieven bij Philips, zoals de ‘Next Gen Advisory Group’, waar jonge professionals in de vorm van ‘think tanks’ met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen zoals brede welvaart en de definitie van waarde en succes. Deze ideeën brengen we naar de bestuurskamers als collectief initiatief. Veel bestuurders willen al sturen op meer dan alleen financiële waarde, maar hebben soms stimulans nodig om hier meer open over te praten. Het stellen van vragen speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast gaat het er uiteindelijk om dat mensen bij elkaar aansluiten, in plaats van elkaar uitsluiten. Het is belangrijk dat mensen een gemeenschappelijke basis vinden, samen heb je meer impact.”

Kun je een succesvol voorbeeld geven van een think tank-initiatief?

Ruth van Asperen: “Focussen op actuele thema’s die intern hoog op de agenda staan helpt om aandacht te krijgen voor onze jong professional inzichten. Zo hebben we bijvoorbeeld een succesvolle think tank gehad over leiderschap, gericht op de rol van leiderschap binnen de bedrijfscultuur. Dit was relevant omdat we bezig waren met een interne cultuuromslag. We bespraken wat goed leiderschap is en wat wij als jongere generatie anders zouden willen zien. Dit leverde waardevolle en nieuwe inzichten voor bestuurders. Door bottom-up initiatieven dagen we de status quo uit en bevorderen we diversiteit van perspectieven.”

“Door bottom-up initiatieven dagen we de status quo uit en bevorderen we diversiteit van perspectieven.”

Waarom is de transitie van de CFO naar en de Chief Value Officer volgens jou belangrijk?

Ruth van Asperen: “Bedrijven willen maatschappelijk relevant blijven, de juiste werknemers aantrekken en klanten behouden. Het is dus essentieel voor bedrijven om zich te richten op waarde creatie om hun positie te behouden en versterken.

De verschuiving van CFO naar CVO past hierbij. Door de functietitel te veranderen wordt brede waarde creatie zichtbaar en bespreekbaar. Het zet mensen aan het denken en kan een belangrijke discussie op gang brengen.”

“Door de functietitel te veranderen wordt brede waarde creatie zichtbaar en bespreekbaar. Het zet mensen aan het denken en kan een belangrijke discussie op gang brengen.”

Hoe kunnen Chief Value Officers niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor de impact van de organisatie op mensen in het hier en nu, maar ook voor generaties later?

Ruth van Asperen: “Het is inderdaad de vraag hoe bestuurders verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de langere termijn gevolfgen van hun korte termijn beslissingen. Het probleem is dat er naar korte-termijn waardecreatie gekeken wordt, dat is makkelijker te meten. Op (eventuele) toekomstige gevolgen van keuzes worden bestuurders op dít moment niet aangesproken, de ‘lange-termijn lens’ verliest het van de korte termijn doelen en successen.

Het zou in de bestuurskamers meer moeten gaan over het effect van huidige keuzes op de toekomst, en waarom bepaalde korte-termijnbeslissingen worden verkozen boven lange-termijndoelen. Ook hier is het blijven stellen van de juiste vragen (door shareholders, stakeholders, werknemers) cruciaal om zaken op de agenda te houden en het juiste te prioriteren.”

“Het zou in de bestuurskamers meer moeten gaan over het effect van huidige keuzes op de toekomst, en waarom bepaalde korte-termijnbeslissingen worden verkozen boven lange-termijndoelen.”

Hoe kunnen CVO’s samenwerken met andere leiders binnen hun organisatie om een holistische benadering van waardecreatie te bevorderen?

Ruth van Asperen: “Ik denk zeker dat CFO’s niet de enigen zijn die hierbij betrokken zijn. Natuurlijk, zij zijn verantwoordelijk voor financiën en het is mooi statement om te laten zien dat zij niet alleen Chief Financial Officer, maar ook een Chief Value Officer zijn. Maar ‘Value’ geldt ook voor andere functies binnen het bestuur. Neem bijvoorbeeld de Chief HR Officer, die een cruciale rol speelt in de waardecreatie voor en via werknemers, of de persoon die verantwoordelijk is voor de supply chain en mensenrechten en duurzaamheid binnen die keten. Of de Chief Legal Officer, die zich bezig houdt zich met uitgebreide duurzaamheidsrapportages,  zoals CSRD. Dit alles draagt bij aan de positieve impact die je als bedrijf maakt. Elk lid van het uitvoerend bestuur, elke chief, heeft een rol heeft als Chief Value Officer.”

Als je naar de toekomst kijkt, verwacht je dan dat die verschuiving ook daadwerkelijk zal plaatsvinden?

Ruth van Asperen: “Ja, ik denk zeker dat die shift er aangaat komen. Ik denk dat het nu inderdaad vooral is welke bedrijven dit aan durven. Ik denk dat zeker als je het hebt over internationale bedrijven, dat je ook heel erg rekening moet houden met het feit dat er over de hele wereld anders wordt gedacht, over waarden en over hoe je bedrijfsvoering zou moeten doen. Dus ik denk dat het heel mooi is dat deze campagne in Nederland nu al gedaan wordt.

Maar als je het over grote internationale bedrijven hebt, dan heeft het ook impact op al je internationale werknemers als je van CFO naar CVO overstapt. Wat denk ik heel goed is, maar voor sommige culturen misschien ook als best progressief of nieuw wordt gezien omdat die de conservatievere Chief Financial Officer gewend zijn.  Nederland al best vooruitstrevend met bepaalde initiatieven ten opzichte van andere landen. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van de wereld kijkt naar een Chief Value Officer. Zijn er bijvoorbeeld, los van dat we deze award nu in Nederland uitreiken, ook voorbeelden van andere landen waar dit speelt.

En wordt een Chief Value Officer op dezelfde manier gewaardeerd als een Chief Financial Officer. Dat gaat ook over een stukje perspectief, hoe kijken mensen naar de status van de functie. Ik zou veel liever een Chief Value Officer willen zijn, klinkt toch als een veel coolere baan?”

Is er iets wat je zelf nog zou willen toevoegen?

Ruth van Asperen: “Wat ik zelf wil toevoegen, is dat ik zo’n initiatief als de Chief Value Officer Award heel erg stimuleer. Zoals ik al eerder zei, ik hoop dat ook niet Chief Financial Officers zich aangesproken voelen of het idee hebben dat dit ook iets voor hen is. Het is belangrijk dat iedereen binnen de bestuurskamers motivatie en inspiratie haalt uit dit concept. Het gaat dus verder dan alleen de verandering van CFO naar CVO. Ik hoop dat dit besef bij iedereen doordringt en dat iedereen zich uiteindelijk kan identificeren met de rol van Chief Value Officer.

Financiële overwegingen spelen een rol in de hele bestuurskamer, niet alleen bij de CFO. Daarom is het belangrijk om te denken in termen van waardecreatie die verder gaat dan financieel denken. Het vertalen van de financiële impact van waardegedreven keuzes is relevant voor vrijwel elke functie.”

"Het vertalen van de financiële impact van waardegedreven keuzes is relevant voor vrijwel elke functie.”

De Chief Value Officer van het Jaar Award is een initiatief van de Impact Economy Foundation in samenwerking met De Baak, Roland Berger en BeenMC. Het nomineren van een impactgedreven CFO voor deze award kan tot 7 juli 2024.

Scroll to Top